Vi tilbyr

 • Forebyggende behandling
 • Behandling av tannkjøttsykdom - periodontitt
 • Protetisk behandling - kroner, broer og proteser
 • Implantatprotetikk (godkjent for refusjon fra NAV)
 • Konserverende behandling - fyllingsterapi
 • Endodontisk behandling - rotfyllinger
 • CT med radiologisk utredning utført av assosiert spesialist i ansikts og kjeveradiologi
 • Oral / periodontal kirurgi og medisin
 • Visdomstenner, operativ fjernelse av retinerte tenner og røtter
 • Rotspissamputasjoner
 • Benaugmentering og regenerasjonsbehandling; sinusløft og kjevekamsoppbygging i forbindelse med Implantatbehandling
 • Biopsier for histologisk undersøkelse
 • Bakteriologisk prøvetagning for dyrkning
 • Kjeveleddsbehandling
 • Implantatkirurgi (godkjent for refusjon fra NAV)
 • Mucogingivalkirurgi / mikrokirurgi