Priser på tannlegebehandling

BehandlingTimeprisStykkpris
Undersøkelse
710,-
Tannfarget fylling (plast) 1 flate
400,-
Tannfarget fylling (plast) 2 flater
702,-
Tannfarget fylling (plast) 3 flater
860,-
Røntgenundersøkelse, 1 tannbilde
60,-
Panorama røntgen / OPG
450,-
1 bedøvelse
100,-

Fullkrone uten stift i porselen/gull i jeksel (molar)

ekskl tanntekn.utgifter


2208,-
Konus
838,-
Helprotese (en kjeve) ekskl. tanntekn.utgifter
2842,-
Ekstraksjon
350,-
Hygienetillegg
87,-
Rotfylling honoreres etter medgått tid1172,-

Forebyggende behandling (fluorterapi,

fjerning av bakteriebelegg og tannstein)
1172,-

Ved uteblivelse fra time uten avbestilling, belastes kroner 400.


Priser på spesialbehandling

Behandling Timepris
Stykkpris
Undersøkelse
920,-
CT / 3D røntgenundersøkelse
2000,-
Periodontalkirurgi pr. operasjon
4500,-
Periodontalbehandling uten kirurgi pr.seanse
1800,-
Periodontal støttebehandling / kontroll

800,-
Implantat, 1ste fikstur
13000,-
Implantat, 2nde fikstur
9000,-
Implantat, 3dje fikstur
7000,-