Om klinikken

Vi er to tannleger med sekretærer i en moderne utstyrt tannklinikk som yter alle tjenester vanlige i almenpraksis. En er almenpraktiserende, og en er spesialist i periodonti og tannkjøttsykdommer. Klinikken mottar nye pasienter og kollegiale henvisninger innen tannkjøttsykdommer og implantologi. 

Klinikken er godkjent for refusjon fra NAV for både implantatkirurgisk og implantatprotetisk behandling. 

Vi ønsker å være i front når det gjelder kunnskap og behandling innen periodonti og implantologi, og deltar regelmessig på kurs og kongresser nasjonalt og internasjonalt. 

Vi tilbyr data-assistert implantatbehandling hvor behandlingen planlegges basert på CT (computer tomografisk) røntgen tatt ved vår klinikk. 

Vi tar også imot henvisninger for CT-røntgen og radiologisk utredning med beskrivelse fra vår assosierte spesialist i ansikts og kjeveradiologi.


Ansatte


Kari Stine Eide

Tannlege almenpraktiserende MNTF


Svein E. B. Steinsvoll

Tannlege dr.odont., Spesialist i periodonti, Godkjent for implanttakirurgi og implantatprotetikk MNTF


Else Karin Olafsen

Tannlegesekretær


Nina Haugen

Tannlegesekretær